THAI ENERGY TRAINING
 

COURSE: F

การใช้โปรแกรม PVsyst ออกแบบและก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Off-Grid and On-Grid+แบตเตอรี่
Use of PVsyst Program for Design and Construction of Solar PV
Off-Grid and Solar PV On-Grid+Battery 
1. กำหนดอบรมวันเสาร์ที่                        

เรียนรู้ระบบโซล่าร์แบบเร่งรัด 8 ชั่วโมง การออกแบบ ก่อสร้าง และทำ Workshop ปฏิบัติการฝึกใช้งานโปรแกรม PVsyst V7.4 ออกแบบให้เป็นใน 1 วัน ทีมวิทยากรเป็นผู้ผ่านงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานโซ  ล่าร์รูฟท็อป, บนดิน/ฟาร์ม มาหลายโครงการ

สมัครเรียน: Line ID: kunnithi-s, Tel: 081 889 2880, 084 754 7770
Website: www.thaienergytraining.com; Email: thaienergytraining@gmail.com;

2. ผลที่จะได้รับ Results from Training :
 • รู้แนวทางการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการขายไฟฟ้า
 • รู้คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกอุปกรณ์
 • รู้มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
 • ขอคำปรึกษาหลังการอบรมได้
3. ผู้เหมาะเข้าร่วมการอบรม Target groups : 
 • ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชน
 • ผู้รับเหมาและผู้จำหน่ายอุปกรณ์ระบบโซล่าร์ฯ 
 • วิศวกร ช่างช่อมบำรุงโรงไฟฟ้าฯ
 • นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
4. รายละเอียด Training Courses-F :

8.30-9.00: ลงทะเบียนเข้าห้องออนไลน์ 

Morning Session ภาคเช้า

9.00-12.00: Basic BESS:
(1) Presentation: Basic Solar PV Design and Installation, 150 pages
(2) Off Grid PV System:
     (2.1) Off-Grid PV System Configuration; 
     (2.2) Off-Grid System Design Step; 
     (2.3) Load Assessment; 
     (2.4) Selecting Battery and Sizing; 
     (2.5) Selecting a Battery Inverter; 
     (2.6) Determine ac Bus and dc Bus Configuration; and 
     (2.7) Selecting Solar Controller
(3)  Grid PV Power System+BESS: 
     (3.1) Grid PV System Configuration; 
     (3.2) Grid System Design Step; 
     (3.3) Load Assessment; 
     (3.4) Selecting Battery and BESS Sizing; 
     (3.5) Selecting Grid Connected Inverter; 
     (3.6) Determine ac Bus and dc Bus Configuration; and 
     (3.7) Selecting a Solar Controller 

12.00-13.00  LUNCH BREAK พักเที่ยง

Afternoon Session ภาคบ่าย

13.00-16.30: Workshop PVsyst:
(1) การใช้โปรแกรม PVsyst V7.3 ล่าสุด ออกแบบ Off-Grid PV System
(2) การใช้โปรแกรม PVsyst version 7.3 ล่าสุด  ออกแบบ Grid-Connected PV+BESS

16.30-17.30: Question and Answer
แจก Excel Model: (1) สูตร String Manual Calculation; (2) Voltage Drop และคำนวณจำนวนสายใน Wire Way Filled, (3) การคำนวณการค้ำประกัน PR Ratio; Station; (4) Feasibility FS Cash Flow การคำนวณ Payback และ IRR. (5) การคำนวณ Battery Sizing

แจก คู่มือการออกแบบและติดตั้ง: (1) Manual PVsyst 7 Stand Alone, 40 หน้า, (2) Manual Off-Grid PV System, 60 หน้า, (-) Manual Grid-Connected PV+BESS, 60 หน้า, (4) Manual Solar PV Design and Installation Guideline, 150 หน้า 

5. วิทยากร About the Trainer :
ทีมวิทยากรนำโดย:

คันธ์นิธิ สามแก้ว  วุฒิวิศวกรไฟฟ้ากำลัง (วฟก. 569)
 • BS in Electrical Engineering
 • MS in Management Engineering
วิทยากรเป็นวุฒิวิศวกรไฟฟ้าอาวุโส มีประสบการณ์ทำงานงานก่อสร้างระบบไฟฟ้ามากกว่า 35 ปี งานก่อสร้างระบบโซล่าร์ฟาร์ม, รูฟทอพ (ในประเทศไทย 15 ปี) เป็น Solar Energy Expert ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโครงการโซล่าร์ฟาร์มและรูฟอพมาหลายโครงการ มีขนาดรวมกว่า 100 MWp

6. ค่าลงทะเบียนอบรม Register :

ผู้อบรม

ค่าสมัคร 

VAT 7%

ค่าอบรม
(รวม VAT 7%) 

(คนละ)

บุคคล

5,000

-

-

นิติบุคคล

5,000

350

5,350

(รวมค่าไฟล์เอกสารส่งก่อนการอบรม แต่ไม่รวมวีดีโอหลังการอบรม)

การชำระเงิน:
 • บุคคล 5,000 บาท ชื่อบัญชี ปริมชลิตต์ กิติพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-32070-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาจามจุรีสแควร์
 • นิติบุคคล 5,000 +Vat 7% บาท ชื่อบัญชี บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บิสสิเนส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (1) ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-37261-4 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์ หรือ (2) ธนาคารทหารไทยธนชาต หมายเลขบัญชี 238-2-13633-7 สาขาจามจุรีสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ 
 • ค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้ 200%
7. ข้อมูลเพิ่มเติม More Info : 

Thai Energy Training บริหารจัดการโดย:

Energy Business and Engineering Co., Ltd.
2154/17 Sukhumvit Rd, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok, 10260.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557124062 
Tel: 081 889 2880, 084 754 7770, 02 741 7302,
ID Line: kunnithi-s  Email: thaienergytraining@gmail.com, energybusandeng@gmail.com, 
Websites: www.thaienergytraining.com, www.energybusiness-engineering.com

8. ระบบการอบรมออนไลน์ ONLINE VDO Conference:
หลักสูตรนี้จะสอนผ่านระบบ Microsoft Teams VDO Conference ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือมือถือ เพื่อใช้งานควบคู่ระหว่างการเรียนผ่านระบบออนไลน์
เมื่อท่านลงทะเบียนและชำระค่าเรียนแล้ว ทีมงานจะจัดส่งไฟล์เอกสารให้ทางอีเมล์ จำนวนกว่า 500 หน้า
·  รวมค่าไฟล์เอกสารการอบรม แต่ไม่รวมวีดีโอหลังการอบรม (การขอบันทึกการอบรมโดย MS Teams ต้องตกลงกันแต่ละกรณีไป)

เว็บสำเร็จรูป
×