ปฏิทินการอบรม Classes Calendar 2021

Month/Date

Courses

Location

July 2021

              

วันอาทิตย์ที่ 



อบรม COURSE A: การใช้โปรแกรม PVsyst และการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Use of PVsyst for Design and Construction of Solar Rooftop and Farm  

     VIVA Garden


 

       วันอาทิตย์ที่ 

 

อบรม COURSE D: การบำรุงรักษา+การทดสอบการใช้งานของระบบ O&M+Test Commissioning Solar Power Plant


   VIVA Garden

       

 

   

     


อบรม Coursae C: การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ  Design of Floating Solar Power Plant and PVsyst Workshop             

                          

   VIVA Garden

       


อบรม COURSE-B: การวิเคราะห์เงาบังแสงอาทิตย์ และการสร้างภาพ 3 มิติ PVsyst Advanced Shading Analysis and 3D Construction Scene for Solar Rooftop/Farm and Floating Solar   


    VIVA Garden 


 


 


         

เว็บสำเร็จรูป
×