COURSE : C

การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ และอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้งานโปรแกรม PVsyst ออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ      

Design of Floating Solar Power Plant and PVsyst Workshop for Floating Solar1.    ชื่อคอร์สการอบรม Course Name

                   การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ และอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม PVsyst สำหรับออกแบบ                                                         พลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ   


2.    กำหนดวันอบรม Training Date

 วันอาทิตย์ที่ ____________ 

 


3.    สถานที่อบรม Location                                                                                                                        

                      VIVA Garden Residences, ติด BTS บางจาก


 

4.    ผู้ที่เหมาะเข้าร่วมการอบรม Target Groups

o   หน่วยงานด้านพลังงานของรัฐและส่วนท้องถิ่น

o   ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชนและนัการเงินการธนาคาร

o   ผู้จำหน่ายอุปกรณ์และติดตั้งระบบโซล่าร์

o   นักศึกษา, วิศวกร, ช่างช่อมบำรุงโรงไฟฟ้าโซล่าร์

o   ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

 

5.    ผลที่จะได้ Results from Training

o   ศึกษาต้นทุนการลงทุนก่อสร้างและราคาขายไฟฟ้าให้รัฐ

o   รู้แหล่งจัดหาวัสดุอุปกรณ์

o   รู้มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า

o   รู้วิธีการประเมินราคาวัสดุอุปกรณ์โซล่าร์ฟาร์ม

 


6.    ค่าอมรมคอร์ส: C  Training Fee

       

ผู้สมัคร

ค่าสมัคร

(คนละ)

VAT 7%

หักภาษี

ณ ที่จ่าย 3%

อัตราที่ต้อง

ชำระจริงต่อคน

ยอดใบ

กำกับภาษี

บุคคลธรรมดา

5,000

-

-

5,000

-

นิติบุคคล

5,000

350

150

       5,200

5,35   

                    หมายเหตุ : ค่าอบรมรวมเอกสารประกอบ อาหารกลางวัน Coffee Break และของว่างแล้ว
   

 

           7รายละเอียดหัวข้อการอบรม Course Description

Morning Session ภาคเช้้า
8.30-9.00                                                                                                                                            
ลงทะเบียน

 

9.00-12.30: Overview: การพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ Floating Solar Project Development, Site การประเมินสถานที่ก่อสร้างและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Assessment and Environment Factor Assessment, ขนาดบ่อน้ำและพื้นที่ทุ่นลอย Water Pond and Platform dimension calculations, การเลือกประเภทของทุ่นลอยน้ำ Floating Platform/Types of Pontoon selection, การเลือกระบบยึดทุ่นลอยน้ำ Mooring anchoring system selection, ระดับน้ำและเกณฑ์ระดับน้ำขั้นต่ำ Water level Min/Max of bank and Criteria of minimum water level, และการสำรวจ ทางอุทกศาสตร์ Hydrographic and Bathymetry survey, และการสำรวจทางโยธาทั่วไป Civil work and general site survey.

Main Focus: การทำแบบผังรวมโครงการ General Plant Layout, เลือกระบบอินเวอร์เตอร์ Central/String Inverter 1500V/1000 VDC, PV Module เป็น Bifacial หรือ Standard, DC/AC Cable String/Array safe distance, Auto CAD Floating Solar Plant Layout, Voltage drop calculation, Preparation bill of quantity (BOQ), Single Line Diagram DC/AC, การเชื่อมต่อแบบ MV/LV grid connection, BOQ and Basic Price for 1 MWp                                                                   

(แจกฟรี Model สูตร String Manual Calculation, Voltage Drop และคำนวณจำนวนสายใน Wire Way Filled, การคำนวณการค้ำประกัน PR Ratio และพิเศษแจก Model Cash Flow คำนวณ Payback และ IRR)


12.00-13.00 LUNCH BREAK พักทานอาหารเที่ยง


Afternoon Session ภาคบ่าย


           13.00-16.30: PVsyst Software Workshop: 

การทำ PVsyst สำหรับ Floating Solar โดยจำลองจากสถานที่จริงโดยใช้ PVsyst Ver 7.1 ล่าสุดในการจำลองระบบ: การออกแบบ String/Array, Structure Interrow Spacing, Pitch analysis, Selection of PV module tilt angle and pontoon angle.


           16.30-17.00: Question and Answer 

8.    การสมัครลงทะเบียน Registration                                                                                                                         

        แจ้งลงทะเบียนอบรมทาง Email: thaienergytraining@gmail.com โดยแจ้งชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทร 

       หรือ Line ID: kunnithi-s และ kunnithi-sam

 

 

9.    การชำระเงิน Payment       

       โปรดชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร                                                                                                                                         

      นิติบุคคล: ชื่อบัญชี บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บิสสิเนส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

       ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-37261-4 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์

       และหรือ ธนาคารทหารไทย หมายเลขบัญชี 238-2-13633-7 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์


       บุคคล: ชื่อบัญชี ปริมชลิตต์ กิติพันธ์ 

       ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-32070-3 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์

       และหรือ ธนาคารทหารไทย หมายเลขบัญชี 238-2-20601-5 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์

 

10.  สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม More Information

 Tel: 081 889 2880, 084 754 7770 Email: thaienergytraining@gmail.com 

 Web:  www.thaienergytraining.com; Line ID: kunnithi-s และ kunnithi-sam

 

 

11. แผนที่สถานที่อบรม Location Map

                VIVA Garden Residences, ติด BTS บางจาก


                                    

             

     เว็บสำเร็จรูป
×