THAI ENERGY TRAINING
 


Solar Power Plant Training Courses In-House

หลักสูตรฝึกอบรมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภายในองค์กร

 


1.   ชื่อคอร์สการอบรม Course Name

      คอร์สปัจจุบัน Courses Available

1.   Course-A: การใช้ PVsyst ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ, เวลาอบรม 8 ชม (วัน)

2.   Course-B: การใช้ PVsyst และการวิเคราะห์ Shading Analysis, เวลาอบรม 8 ชม (วัน)

3.   Course-C: การใช้ PVsyst พัฒนาโครงการและออกแบบโรงไฟฟ้าลอยน้ำ, เวลาอบรม 8 ชม (วัน)

4.   Course-D: การทำ O&M/Test Commissioning การซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าฯ และทดสอบระบบเพื่อการส่งมอบงาน, เวลาอบรม 8 ชม (1 วัน)

5.   Course-E: การใช้ PVsyst ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์ฟาร์ม VSPP (<8 MW) และ SPP (<90 MW), เวลาอบรม 8 ชม (1 วัน)

6.   Course-F: การใช้ PVsyst ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่, เวลาอบรม 8 ชม (1 วัน)

      7.   Course-G: ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ระดับยูทิลิตี้+ระบบแบตเตอรี่เก็บพลังงาน PV+BESS                      (<90 MWp) เวลาอบรม 8 ชม (1 วัน)


2. วัตถุประสงค์และรูปแบบในการอบรม Objective and Training Format

การให้บริการรับจัดอบรม In-House Training สำหรับโครงการ Solar Farms ทาง Thai Energy Training team ได้นำประสบการณ์จากการทำงานจริง นำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ให้ทันสมัยตามสถานการณปัจจุบันให้แก่องค์กรของท่าน

วัตถุประสงค์ Objective:

  1. พื่อรองรับการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รอบใหม่จากรัฐบาล
  2. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้พื้นฐานและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
  3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารสามารถเข้าร่วมการอบรมพร้อมกับพนักงานระดับปฎิบัติงานได้ จะได้มีวิสัยทัศน์และมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการบริหารจัดการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
  4. รู้แนวทางการลงทุนก่อสร้างและเสนอขายไฟฟ้าให้แก่รัฐ  จะรู้จักคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกอุปกรณ์หลัก  รู้มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้าง และสามารถให้ทีมงานขององค์ทำการออกแบบเบื้องต้น (Concept Design)ของระบบโซล่าร์ฟาร์มเองได้

            รูปแบบการอบรม Format: 

เน้นการให้ความรู้ผู้เข้าอบรม ด้วยการบรรยายประกอบการนำเสนอด้วย Power Point, แจกตัวอย่าง Drawing  และแจกตัวอย่าง Excel Spreadsheet, นำหลักการทางทฤษฎีประกอบกับแนวทางปฏิบัติในการออกแบบของ โรงไฟฟ้าระดับมาตรฐานนานาชาติ มาวิเคราะห์ปัญหา โดยรวบรวมปัญหาที่พบบ่อยจากตัวอย่างการทำงานจริง  ของโครงการขนาดระดับโซล่าร์ฟาร์มมาประกอบการบรรยาย


3. รายละเอียดหลักสูตร Courses Description

อ้างถึงคอร์สที่เปิดในปัจจุบัน Course Available (ดูข้อ 1 และรายละเอียดหลักสูตรในหน้า Home Page)

         

4. สถานที่และวันเวลาอบรม Location and Classes Calenda
    ลูกค้าสามารถกำหนดวันเวลาที่จะทำการอบรมเอง โดยใช้สถานที่ห้องประชุม ห้องอบรมขององค์กรหรือบริษัทของลูกค้า 
 

5. เหมาะกับการจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training Target Groups
 
·    หน่วยงานด้านพลังงานของรัฐ
·    นักการเงินและการธนาคาร
·    ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชน
·    ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ระบบโซล่าร์
·    บริษัทผู้รับเหมา และ EPC
·    บริษัทที่ปรึกษาและควบคุมงาน
 

6. ค่าอบรม

คอร์สอบรม

ค่าสมัคร
ต่อคน

ค่าสมัคร
10 คน

VAT
7%

หักภาษี 
3%

อัตราที่ต้อง
ชำระจริง

ใบกำกับฯ

Course-A

5,000

50,000

3,500

1,500

52,000

53,500

Course-B

5,000

50,000

3,500

1,500

52,000

53,500

Course-C

5,000

50,000

3,500

1,500

52,000

53,500

Course-D

5,000

50,000

3,500

1,500

52,000

53,500

Course-E

5,500

55,000

3,850

1,650

57,200

58,850

Course-F

5,500

55,000

3,850

1,650

57,200

58,850

Course-G

5,500

55,000

3,850

1,650

57,200

58,850

       
   หมายเหตุ : 
   1.    ค่าอบรมเป็นอัตราราคามาตรฐานขั้นต่ำ (สำหรับ 10 ท่าน)
   2.    ค่าอบรมเป็นราคาสำหรับกรุงเทพและปริมณฑล (ต่างจังหวัดคิดค่าดำเนินการเพิ่ม)

   
7. วิธีการสมัครลงทะเบียน
    (โปรดดูเมนู Order การลงทะเบียน )


8. วิธีการชำระเงิน
    (โปรดดูเมนู Payment การชำระเงิน )


9. สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอใบเสนอราคา
     Tel: 081 289 28890, 084 754 7770,  Line ID: kunnithi-s
     Email: thaienergytraining@gmail.com     www.thaienergytraining.com
 


เว็บสำเร็จรูป
×