COURSE: A                      

การใช้โปรแกรม PVsyst  และการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Use of PVsyst for Design and Construction of Solar Power Plant

 

1.      ชื่อคอร์สการอบรม Course Name :                                                                                                                  การใช้โปรแกรม PVsyst และการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


2.      กำหนดวันอบรม Training Date :

วันอาทิตย์ที่ ____________ 25643.      สถานที่อบรม Location :               

       VIVA Garden Residences, ใกล้สถานี BTS บางจาก

               


4.    ผู้ที่เหมาะเข้าร่วมการอบรม Target Groups

o   หน่วยงานด้านพลังงานของรัฐและส่วนท้องถิ่น

o   ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชน

o   ผู้จำหน่ายอุปกรณ์และติดตั้งระบบโซล่าร์

o   นักศึกษา, วิศวกร, ช่างช่อมบำรุงโรงไฟฟ้าโซล่าร์ และประชาชนทั่วไป


 

5.    ผลที่จะได้ Results from Training

o   แนวทางการลงทุนก่อสร้างและเสนอขายไฟฟ้าให้รัฐ

o   รู้คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกอุปกรณ์หลัก

o   รู้มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ

o   ออกแบบระบบโซล่าร์รู๊ฟและโซล่าร์ฟาร์มได้

 

 

6.    ค่าอมรมคอร์ส: A  Training Fee

       

ผู้สมัคร

ค่าสมัคร (คนละ)

VAT 7%

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

อัตราที่ต้องชำระจริงต่อคน

 ยอดใบกำกับภาษี

บุคคล

5,000

-

-

5,000

-

นิติบุคคล

5,000

350

150

5,200

5,350

              หมายเหตุ:  ค่าอบรมรวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน Coffee Break ค่าที่จอดรถแล้ว
             

 

    

7.    รายละเอียดหัวข้อการอบรม Course DescriptionMorning Session ภาคเช้า

 8.30-9.00ลงทะเบียน

9.00-12.30 พื้นฐานระบบพลังงานแสงอาทิตย์  (1) Basic Design พื้นฐานความรู้โซล่าร์แบบเข้าใจง่ายเพื่อใช้ในการออกแบบระบบ (2) Solar Resources Assessment ทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยาและพื้นฐานความเข้มแสงอาทิตย์, (3) การเลือกแผ่น PV Module และ Inverter, (4) String/Array Sizing การออกแบบวงจรโซล่าร์ และการเขียนแบบ Single Line Diagram, (5) การพัฒนาโครงการ Project Development, (6) การศึกษาด้านการเงิน Financial Study

การ Survey สำรวจโครงการและการกำหนดขนาด kWp ของโครงการอย่างไรการวิเคราะห์โหลดด้วยการทำกราฟ Load Profile (Duck Curve), การออกแบบวงจรสตริง/อะเรย์โดยโปรแกรม PVsyst และแบบคำนวนง่ายๆ Manual, การออกแบบตามมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ วสท. 2556/IEC Standard การคำนวณ Voltage Drop และจำนวนสายใน Wireway, การออกแบบเป็น String Combiner Box ลดราคางานได้, การ Modify ตู้ MDB ของลูกค้าเพื่อต่อเชื่อมกับตู้ Switchboard, ข้อกำหนด ของ MEA และ PEA ต่างกันอย่างไร, การเสนอราคารีเรย์กันไฟไหลย้อน Reverse Power Relay หรือ Export Limiting Device (EXL) หรือ Zero Export ซึ่งเป็นระบบควบคุมปรับเพิ่ม-ลด พลังงานของ Inverter Power Adjustment การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ, การทำ BOQ ประมาณการราคา Estimates อย่างไรให้รวดเร็วเทคนิคการทำราคามาตรฐาน<20 ล้านต่อ 1 MWp, การเสนอราคาระบบ Monitoring ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เท่าไรไม่แพงเมื่อลูกค้าขอให้เสนอราคา O&M (1-5 ปี) รวมค่าล้างแผงการค้ำประกันพลังงานหรือการค้ำประกัน PR, Performance Ratio ต้องมีค่าเท่าไร ไม่ถูกปรับและ การทำใบเสนอราคา ให้ลูกค้าสนใจ ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ

แจกฟรี แบบ SLD ของ String/Array Sizing ของอินเวอรเตอร์หลายขนาด, สูตร Excel คำนวณมือ String Manual Calculation, สูตร Voltage Drop และคำนวณจำนวนสายใน Wire Way, การคำนวณการค้ำประกัน PR Ratio และพิเศษแจก Excel Model Cash Flow คำนวณการคืนทุน Payback และ IRR.

 

12.30-13.00   LUNCH BREAK พักทานอาหารเที่ยง


Afternoon Session ภาคบ่าย

13.00-16.30: PVsyst Software Workshop: 

การใช้โปรแกรม PVsyst Version 7.1 ล่าสุด ในการออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ : (1) การออกแบบ PVsyst เปรียบเทียบกับการออกแบบด้วย Excel Model, (2) การออกแบบ Array โดยโปรแกรม PVsyst, (3) Theory of Meteorological ทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยาและพื้นฐานความเข้มแสงอาทิตย์(4) การตั้งค่าองศา Orientation และมุม Azimuth เป็นลบ (-) หรือ เป็นบวก (+) แบบหลังคาโค้ง และแบบหลายจั่ว,  (5) Detailed of Losses and Losses Analysis เรียนรู้ค่าสูญเสียในระบบโซล่าร์, วิธีแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงค่าพลังงาน PR,  (6) การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ความน่าจะเป็น Exceedance Probabilities (P50, P70, P90)

16.30-17.00: Question and Answer

 

8.    การสมัครลงทะเบียน Registration

        แจ้งลงทะเบียนอบรมทาง Email: thaienergytraining@gmail.com โดยแจ้งชื่อ อีเมล์และเบอร์โทร 

        หรือ Line ID: kunnithi-s และ kunnithi-sam

 


9.   การชำระเงิน Payment

      โปรดชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรม โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร 


      บุคคล: ชื่อบัญชี ปริมชลิตต์ กิติพันธ์ 

      ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-32070-3 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์

      และหรือ ธนาคารทหารไทย หมายเลขบัญชี 238-2-20601-5 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์

     

      นิติบุคคล: ชื่อบัญชี บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บิสสิเนส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

      ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-37261-4 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์

      และหรือ ธนาคารทหารไทย หมายเลขบัญชี 238-2-13633-7 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์

      

           10.  สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม More Information

 Tel: 081 889 2880, 084 754 7770 Email: thaienergytraining@gmail.com       

 Web:  www.thaienergytraining.com;  Line ID: kunnithi-s และ kunnithi-sam

 

 

 11. แผนที่สถานที่อบรม Location Map

                  VIVA Garden Residences, ใกล้สถานี BTS บางจาก


                           

 เว็บสำเร็จรูป
×